ΤΟΜΟΣ 42, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

Η Νευρολογία των Ελληνιστικών Χρόνων:
Η εναρμόνισις της φιλοσοφίας μετά της Επιστήμης

Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια τύπου crescendo
ως εκδήλωση συμπτωματικής ενδοκράνιας στένωσης

Γ. Στουραΐτης, Κ. Σπέγγος, Γ. Τσιβγούλης, Α. Δημητρακόπουλος,
Κ. Βέμμος, Κ. Σφάγγος, Β. Ζης, Δ. Βασιλόπουλος

Συγκριτική μελέτη των διακυμάνσεων του λόγου των CD4/CD8 λεμφοκυττάρων
σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας με τη μορφή των υφέσεων-εξάρσεων
υπό θεραπεία με Αζαθειοπρίνη ή Ιντερφερόνη βήτα 1-α

Α. Ζαφειρόπουλος, Δ. Ξαφένιας, Κ. Ζαφειρόπουλος, Ο. Βασιλάκη,
Α. Ξαφένιας, Δ. Κουφογιάννης, Β. Τσαβδαρίδου, Χ. Αγγουριδάκη, Ε.Α. Δημητριάδης

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

The contribution of neuroimaging to the improvement
of the quality of life of patients suffering from epilepsy

N.D. Vlaikidis

The contribution of neuroimaging to the improvement
of the quality of life of patients suffering from multiple sclerosis

N.D. Vlaikidis

"Strategy" and the "operational" model in planning a project
for coping dementia in family and social field

S. Virvilis, S. Baloyannis

Disability limitations and life
A. Divoli

Post-stroke depression: Is amelioration of the quality of life possible?
A. Zawadzka, J. Leszek

Rehabilitation philosophy on the management of multiple sclerosis -
Improving the quality of life in MS

E.S. Koutsouraki, S.J. Baloyannis


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., Lundbeck Hellas Α.Ε., Janssen-Cilag A.E.B.E., Novartis (Hellas) A.E.B.E., Pfizer Hellas A.E., Wyeth Hellas A.E.B.E.