ΤΟΜΟΣ 43, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Ο Ελληνικός Ψυχιατρικός Τύπος: 1902-2004
Χ. Βαρλάμη, Ε. Αλετρά-Χριστοπούλου

Διαγνωστικές και θεραπευτικές δυσκολίες σε ασθενείς με ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή
Β. Καρπούζα, Ι. Γκόλια, Ν. Οικονομίδης, Τζ. Κοντοπούλου, Μ.Γ. Παπαδοπούλου

Οι ψυχολογικές συνέπειες της επίκτητης εγκεφαλικής κάκωσης σε παιδιά και εφήβους και η χρησιμότητα της νευροψυχολογικής αξιολόγησης
Γ. Λιαμάκη

Σημασιολογική αμφισημία και επιληψία
Ζ.Κ. Κουβάτσου, Ρ. Πήτα, Β.Κ. Κιμισκίδης, Ε. Λαζαρίδου, Δ. Κάζης, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Α. Κάζης

Καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οφέλη και συνέπειες. Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης
Μ. Βικέλης, Εμ. Βουτσαδάκης, Μπ. Κανδυλά, Π. Ματσούκας, Μ. Αρβανίτης

Νοητικές διαταραχές στη σκλήρυνση κατά πλάκας
Ε. Κουτσουράκη, Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Επακτή παραληρητική διαταραχή. Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση κλινικού περιστατικού
Σ. Ζαφείρης, Β. Περιτογιάννης, Ε. Ζαφείρη, Δ. Παππάς, Β. Μαυρέας


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Janssen-Cilag A.E.B.E. (Topamac®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), Pfizer Hellas A.E. (Aricept®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®).