ΤΟΜΟΣ 47, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Η φιλοσοφία της ανοίας
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης ψυχιατρικών περιπτώσεων και της θεραπευτικής παρέμβασης
Α. Ζαρταλούδη, Μ. Μαδιανός

Το ζήτημα της ευθανασίας και ο σύγχρονος προβληματισμός
Κ. Μαστοράκης, Σ. Μπαλογιάννης

Πόρος του Kimmerle ή πόρος της σπονδυλικής αρτηρίας:
Πιθανή σχέση με χρόνια κεφαλαλγία τάσεως και νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα

Ε. Κουτσουράκη, Ε. Αβδελίδη, Σ. Καψάλη, Σ. Μπαλογιάννης


Χορηγοί τεύχους: Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).