ΤΟΜΟΣ 44, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Σημείωμα εκδότου
Αικ. Διβόλη

Προσπάθεια προσεγγίσεως του αιτιοπαθογενετικού υποβάθρου του αυτισμού
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Αναπτυξιακή πορεία-έκβαση: Συνέχεια και αλλαγές στην κλινική κατάσταση και ψυχοκοινωνική λειτουργία ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού
Γ. Καραντάνος

Εφαρμογές της ανάλυσης της συμπεριφοράς στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του αυτισμού
Α. Γενά, Π. Γαλάνης

Αυτισμός: Νευροαναπτυξιακή διαταραχή
Σ. Κωτσόπουλος

Αυτισμός και σεξουαλική συμπεριφορά
Β. Παπαγεωργίου

Σχιζοφρένεια με έναρξη στην παιδική ηλικία: Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες
Α. Κουμούλα

Αυτισμός και επιληψία
Σ. Γιουρούκος

Η διάγνωση των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης. Αξιολόγηση των δομημένων εργαλείων ADOS-G και ADI-R σε ελληνικό πληθυσμό παιδιών (PDF Format)
Ε. Παλιοκώστα, Κ. Παπανικολάου, Γ. Χουλιαράς, Μ. Μπουραντά, Σ. Γιαννοπούλου, Ι. Τσιάντης

Τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό
Ε. Ταγκούλη


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Janssen-Cilag A.E.B.E. (Reminyl®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).