ΤΟΜΟΣ 45, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
"Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και κατάθλιψη"

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια-Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Κ. Σπέγγος

Κατάθλιψη μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Θ. Παπαρρηγόπουλος, Ξ. Σταχτέα

Θεραπευτιή αντιμετώπιση συναισθηματικών και αγχωδών διαταραχών σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Χ. Θελλερίτης

Τα τριχοειδή του εγκεφάλου επί της νόσου του Αlzheimer: Μελέτη διά της μεθόδου Golgi και υπό το ηλεκτρονικόν μικροσκόπιον
Μπαλογιάννης Σ.Ι., Κώστα Β., Μαυρουδής Ι., Μπαλογιάννης Ι.Σ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

Φυσική δραστηριότητα σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από επιληψία
Ε.Χ. Σύρμου, Ν.Χ. Σύρμος, Χ.Ν. Σύρμος

Στοιχεία ψυχοπαθολογίας των παραφιλιών-ανάλυση της επιδειξιομανίας
Ι. Γκόλια, Β. Καρπούζα

Immunotherapy in Alzheimer's disease
Ε. Κουτσουράκη

Δίνουν πάντα οι υπερβολικές ανυψώσεις του δείκτη Infrequency (F) στο Μ.Μ.Ρ.Ι. αναξιόπιστα προφίλ; Σύγκριση ενός "άκυρου" Μ.Μ.Ρ.Ι. προφίλ με συγχορήγηση του PDQ-4 σε νοσηλευόμενο ψυχιατρικό ασθενή
Δ. Σιούσιουρα, Σ. Τασούλας, Δ. Βαλλιάνου, Γ. Παπαγεωργίου


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E. (Seroquel®), Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), Wyeth Hellas A.E.B.E. (Efexor® XR), Elpen A.E. (Rispelen®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Zyprexa Velotab®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Cymbalta®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).