ΤΟΜΟΣ 46, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Πρόγραμμα της Ημερίδας
22 Μαΐου 2009,
του Συλλόγου "Εγκέφαλος" με θέμα:
Οικογένεια: Προκλήσεις στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία

Επιδημιολογικά στοιχεία για τη χρήση
και κατάχρηση των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Μ. Τερζίδου, Ι. Σιάμου

Ο αλκοολισμός στο Γενικό Νοσοκομείο
Γ. Μουσσάς

Συννοσηρότητα και αλκοόλ
Ε. Μέλλος

Αλκοόλ και έγκλημα
Αθ. Δουζένης

Ο ρόλος της οικογένειας στην εξέλιξη και θεραπεία του αλκοολισμού
Β. Πομίνι

Θεραπεία με ναλτρεξόνη: Παρουσίαση του προγράμματος απεξάρτησης αλκοολικών βραχείας διαρκείας του Ψ.Ν.Α.
Γ. Νταντούτη

Αλκοόλ και τέχνη. Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Στ. Κρασανάκης


Χορηγοί τεύχους: Novartis Hellas A.E.B.E. (Stalevo®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Zyprexa Velotab®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®), Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. (Mirapexin®).